i0 naplo  motto3  i0 server  i0 face  i0 youtube 

ÁHÍTAT: Advent 2     ÜGYELET:
TINI MAI IGE      
 
"Harcold meg a hit nemes harcát!" (1Tim 6,12)

"Földi jó és szerencse Mulandó, mint magunk,
De a hit drága kincse Örök és fõ javunk;
Hitünk áll rendületlen, Hogy Isten véd szüntelen:
Élünk vagy meghalunk.”

Mély fájdalommal és szomorúsággal búcsúzunk szeretett kollégánktól, aki türelemmel viselt, hosszan tartó, súlyos betegség után 2023. október 27-én örökre megpihent.

Bucskó Mónika, vagy ahogyan a gyerekek hívták: „Moncsi néni” 1996 szeptemberétõl dolgozott iskolánkban. A Kõrösi Csoma Sándor Tanítóképzõ Fõiskolán szerzett diplomát. Tanítónõként írni-olvasni, szöveget értelmezni tanította kisdiákjait, versenyekre készítette fel õket, melyeken szép eredményeket értek el. Tanítványai rajongásig szerették. Halk szavú, csendes, szerény személyisége, érzõ szíve igazi pedagógussá tette.

Õ maga vallott így: „A gyerekek iránti szeretetem miatt választottam ezt a hivatást. Hiszem, hogy a gyermekek csak azokat képesek szeretni, akik õket szeretik, és csak szeretetben lehet nevelni! Igyekszem ennek szellemében tanítani a rám bízott kis csemetéket.”

Mónika egész életében szívvel-lélekkel gondoskodott azokról, akiket a Mindenható rábízott. Iskolánk tanári kórusának is tagja volt. Csodálatos szoprán énekhangja lenyûgözõen csengett. Jóságával, emberségével, szeretetével gazdagabbá tett bennünket.

Döbbenettel állunk, próbálunk fejet hajtani a megmásíthatatlan elõtt, és elfogadni az elfogadhatatlant.

Hiányozni fogsz, Moncsi!

A Kiss Bálint Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsõde tantestülete és dolgozói