i0 naplo  motto3  i0 server  i0 face  i0 youtube 

ÁHÍTAT: Advent 2     ÜGYELET:
TINI MAI IGE      
 
"Az ÚR az én pásztorom, nem szûkölködöm." (Zsolt 23,1)

utolsó módosítás:2023.09.01.

Iskolai tanév helyi rendje - 2023/2024. tanév

Első tanítási nap: 2023. szeptember 1. péntek

Az első félév utolsó napja: 2024. január 19. péntek

Utolsó tanítási nap: 2024. június 21. péntek

Ballagás: 2024. június 22. szombat

Tanévzáró istentisztelet: 2024. június 23. vasárnap

Őszi szünet: 2023. október 28. - november 5.
Utolsó tanítási nap a szünet előtt: 2023.október 27. péntek első tanítási nap a szünet után: 2023. november 6. hétfő

Téli szünet: 2023. december 22. - 2024. január 7.  
Utolsó tanítási nap a szünet előtt: 2023. december 21. csütörtök , első tanítási nap a szünet után: 2024. január 8. hétfő

Középiskolai jelentkezési lapok leadása: 2023. február 22. 

Tavaszi szünet: 2024. március 28. - április 7.  
Utolsó tanítási nap a szünet előtt: 2024. március 27. szerda első tanítási nap a szünet után: 2024. április 8. hétfő

Általános iskolai beiratkozás: 2024. április 18-19-én.

Országos mérések:

 • 4. és 5. évfolyamon szövegértési és matematika mérés

 • 6-8. évfolyamon szövegértés, matematika, természettudomány, és idegen nyelvi mérés lesz az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében,

 • 8. évfolyamon digitális kultúra és történelem kísérleti mérés lesz.

 • Ezekre 2024. március 4. és 2024. június 3. között kerül sor.

 • DIFER mérés, 1. évfolyam:2023. november 7 – december 9. között

 • NETFIT mérés, 5-8. évfolyam:2024. január 9. és 2024. május 10. között

Online fogadóórák: 2023. október 11., 2023. november 29.., 2024. március 13., 2024. május 8.

Nyílt tanítási órák: 2024. március 12.

Több napos tanulmányi kirándulások: 2024. június 10-13. hétfő-csütörtök között 2 nap

Jutalomkirándulás: 2024. június 14. péntek

Jegytörlési időszakok:

 • 2024. január 11-17. között a 8. évfolyam
 • 2024. június 4-12. között a 5-7. évfolyam

Farsang (alsós és felsős): 2024. február 8-9. csütörtök-péntek

Modul- és projekthetek:

 • 2023. október 24-27. kedd-péntek,
 • 2024. március 25-27. hétfő-szerda
 • 2024. június 17-21. hétfő-péntek

Tudásvásár 2024. április 12. péntek

Záróvizsga (8.évfolyam):

 • 2024. május 2-7. csütörtök - kedd, Záróvizsga – írásbeli napok,
 • 2024. június 3. hétfő, Záróvizsga – szóbeli nap

Mozgó egyházi ünnepek:

 • Advent vasárnapok: 2023. november 26, december 3., 10., 17.
 • Hamvazószerda: 2024. február 14.
 • Húsvét: 2024. március 31-április 1.  vasárnap-hétfő
 • Áldozócsütörtök: 2024. május 9.
 • Pünkösd: 2024. május 19-20. vasárnap-hétfő

Igazgatói szünetek:

 • 2024. február 26. hétfő

 • 2024. május 21. kedd

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

- Intézményvezető: 1 fő (egyetem)

- Intézményvezető-helyettes: 1 fő (egyetem)

- Tanár - teljes állásban: 9 fő (egyetem), 5 főiskola

- Tanár - részmunkaidőben: 3 fő (főiskola)

- Tanár - óraadó: 3 fő (2 főiskola, 1 egyetem)

- Tanító - teljes állásban: 1 fő (egyetem), 17 fő (főiskola)

- Gyógypedagógus: 1 fő (főiskola)

 

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége 

- Gazdasági vezető: 1 fő (egyetem)

- Iskolatitkár: 1 fő (szakközépiskola)

- Könyvelő-pénztáros: 1 fő (szakközépiskola)

- Karbantartó: 1 fő (szakközépiskola)

- Portás: 2 fő (szakmunkásképző)

- Takarító: 7 fő (1 fő szakközépiskola, 3 fő szakmunkásképző, 3 fő általános iskola)

- Konyhai dolgozó: 5 fő (3 fő szakmunkásképző, 2 fő általános iskola)

 

Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

(egy tanév késéssel kapunk friss eredményt!)

    szövegértés matematikai logika
tanév évfolyam iskolai eredmény országos átlag iskolai eredmény országos átlag
2021/22 6. 1541 1475 1566 1493
8. 1575 1535 1683 1602
2020/21 6.  1551  1478  1545  1468
8.  1616  1590  1671  1609
2019/20 6.  -  -  -  -
8.  -  -  -  -
2018/19 6. 1540 1499 1546 1495
8. 1706 1608 1669 1624
2017/18 6. 1572 1492 1558 1499
8. 1675 1602 1749 1614
2016/17 6. 1586 1503 1540 1497
8. 1664 1571 1688 1612

 Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

Tanév Összlétszám / évismétlők Arány (%)
2016/17 429/2 0,5
2017/18 414/0 0,0 !
2018/19 404/0 0,0 !
2019/20 396/0 0,0 !
2020/21 408/0 0,0 !
2021/22 405/0 0,0 !
2022/23 403/0 0,0 !

 

Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

A középiskolák egy részétől nem kapunk visszajelzést, általánosságban elmondható, hogy minden diákunk továbbtanul, minimális a középiskolát be nem fejezők száma, a többségük a választott iskolatípusnak megfelelő eredményt produkál: gimnáziumok nagyon jó, szakközépiskolák jó, szakmunkásképző közepes-gyenge átlagok.

Minden végzős tanulónk továbbtanul, lemorzsolódás nincs.

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

1-4. évfolyam

Hétvégére kötelező házi feladat nem adható, csak ajánlott, gyakorló, ismétlő feladat. A tanítási szünetekre (őszi, téli, tavaszi) sem adható kötelező házi feladat, legfeljebb ajánlott olvasmány, gyakorlófeladatok. Az ajánlott, gyakorló feladatok el nem készítése nem jelenthet hátrányt a tanuló értékelésénél.

5-8. évfolyam

A házi feladatok mennyiségét a szaktanárok határozzák meg. A tanítási szünetekre sem adható több házi feladat, mint amikor tanítási nap következne.

Az iskolai írásbeli beszámoltatások 

Az írásbeli beszámoltatások értékelésben betöltött szerepe és súlya

a házi dolgozat (zöld jegy) és az írásbeli vagy szóbeli felelet (kék jegy) a tanuló tudásának, megszerzett ismereteinek folyamatos felmérését szolgáló értékelés – minősítése tantárgyi jegynek számít. 

 • témazáró dolgozat - a tantárgyi témaegységet lezáró összegző mérés a tanítási folyamat végén, az erre adott osztályzat kiemelt súllyal (2x) szerepel a félévi és év végi osztályzat megállapításánál. (piros jegy)
 • tesztek – osztályzattal nem értékelt felmérő forma, a minősítést a %-ban kifejezett eredmény jelzi.

Az iskolai beszámoltatások formája

 • házi dolgozat
 • írásbeli felelet (kisdolgozat)
 • témazáró dolgozat
 • tudásszint- és képességmérő teszt

Az írásbeli beszámoltatások rendje

 • a házi dolgozat megírásának időpontját, elkészítésének szempontjait a szaktanár határozza meg,
 • írásbeli feleletet (kisdolgozatot) a tanórákon írathat a nevelő,
 • témazáró dolgozat – a tananyag témaegységének zárásaként, a tanmenethez igazodva íratható,
 • tesztlap az éves munkatervben rögzített évfolyamokon a félévek zárása előtt íratható.

Az írásbeli beszámoltatások korlátai

 • a házi dolgozat gyakoriságát és mennyiségét a szaktanár határozhatja meg,
 • a házi dolgozat elkészítésére legalább 2 hét időtartamot kell biztosítani,
 • írásbeli felelet (kisdolgozat) előzetes bejelentés nélkül is megíratható,
 • témazáró dolgozat csak a témaegység tanórai összefoglalása után, előre bejelentett időpontban íratható, (Egy napon legfeljebb két témazáróra kerülhet sor)
 • tudásszint- és képességmérő teszteket csak az évvégi, félévi ismétléseket vagy összefoglalást követően előre bejelentett időpontban lehet megíratni,
 • a kompetenciamérések megírásának időpontját előre be kell jelenteni.

Egyéb értékelés

A záróvizsga eredménye beszámít a tanuló 8. év végi osztályzatába. (Hármas szorzójú (lila) vizsga jegyként kell beszámítani.)

A Tudásvásáron való részvétel esetén, nyolcadik évfolyamos tanuló számára, a mentortanár javaslatára, a szakmai zsűri által megfelelő színvonalúnak ítélt produktum alapján megajánlott záróvizsga jegy jár. A többi évfolyam (1-7) esetében hármas szorzójú (lila) jegy kerül beírásra a választott témához köthető tantárgyból.

Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban (2023/24-es tanév - 2023. szeptember 1-i állapot)

Osztály megnevezése

Osztálylétszám

1.a

29

1.b

29

2.a

30

2.b

29

3.a

27

3.b

26

4.a

31

4.b

29

5.a

24+2

5.b

21

6.a

25

6.b

23

7.a

26

7.b

24

8.a

28

8.b

20

Összesen:

423 (ebből 2 fő magántanuló)