i0 naplo  motto3  i0 server  i0 face  i0 youtube 

 
 
"A mi segítségünk az ÚR nevében van, aki az eget és a földet alkotta." (Zsolt 124,8)

1993-1996: 

Az államosított Kossuth Téri Általános Iskolát 1993-ban kapta vissza a Magyar Református Egyház. Az iskola homlokzatán újra a régi felirat olvasható „Istenért és Hazáért”. Fenntartója három szentesi Egyházközség, az iskola igazgatója Licsicsányi Mihály, az iskolaszék elnöke Kádár Ferenc esperes. 1995-ben megalakult az igazgatótanács, melynek első elnöke dr. Bubla László lelkész-tanár lett, aki időközben az igazgatói feladatokat is ellátta a nyugdíjba vonult Licsicsányi Mihály helyett. Az 1996-os tanévtől először megbízottként, majd kinevezetett igazgatóként Karikó-Tóth Tibor irányítja az intézményt. Az igazgatótanács következő elnökének Sipos Árpád lelkészt választották.
Az iskola tanári kara részben kicserélődött, a maradók és az újonnan érkezők esküt tettek. A tanulói létszám folyamatosan emelkedett, 1994-ben 260, 1996-ban 286 diák járt az iskolába. Ez köszönhető az először a városban megrendezett Suliváró foglalkozásoknak is.

 

1996-2001:
Karikó-Tóth Tibor tervei alapján elkészült az iskola címere, melyen a Palma sub pondere crescit, azaz Teher alatt nő a pálma felirat olvasható.
A szűkös anyagi háttér ellenére megkezdődtek az iskolai fejlesztések, melyek kezdetben kisebb építkezések, tanterem festések, felújítások voltak. Megújult az iskola udvara, a lánytechnika terem új háztartási eszközöket kapott, iskolai ebédlőt alakítottunk ki a régi szolgálati lakás helyén. Új helyre költözött a tanári szoba és a könyvtár, melynek fejlesztésére több pályázaton nyertünk pénzt.
A gyermeklétszám 1996-ban 286 fő, 2001-ben már 353 fő. Emelkedett azoknak a száma is, akik református hittant tanulnak az erkölcstan helyett. A hittant Kovách Péter, a városunkba újonnan érkezett lelkész, az Igazgatótanács új elnöke tanította.
Az iskola 1998-ban ünnepelte egyházivá válásnak 5., az iskola építésének 70. évfordulóját. Ennek tiszteletére 1998-ban rendeztük meg először az iskolai jótékonysági bálat. Ezt követően kétévenként került sor a Jótékonysági Estre, melynek bevétele az iskolai alapítvány bevételét gyarapítja.
Elindult a világhálón az iskola honlapja, mely fokozatosan bővülő információkkal, fotókkal tájékoztatja az érdeklődőket az iskola életéről. Sulinet pályázaton több mint hárommillió forintot nyertünk, melyen hét számítógépet, nyomtatót és szkenner képolvasót vásároltunk.
A névadó Kiss Bálint emlékére minden év tavaszán Suli7 program-sorozat indult. Az iskola dolgozóinak segítségével felújították Kiss Bálint síremlékét, s azóta minden évben megemlékezést tartunk a Szeder temetőben lévő sírnál.

 

2001-2006:
Folytatódtak az iskolai felújítások a tornaterem és az öltözők festésével, az ajtók és ablakok cseréjével. A pincében újabb tantermet és egy fejlesztő szobát alakítottunk ki. Elkészült a nyelvi labor is. 2004-ben megkezdődött a tetőtér beépítése. A következő tanév elején 3 új tantermet és egy csoportszobát vehettek birtokba a tanulók. Megújult az iskolai ebédlő. Új burkolatot kapott az iskolaudvar. Új játszóteret kapott az udvar, a fajátékokat Cseh Lajos készítette.
Elkészült az iskola életét bemutató Históriás Könyv, majd a 10 éves évfordulóra újabb évkönyvet adtunk ki Krónikás Könyv címmel. Elindult a szülőket és a diákokat tájékoztató kiadvány, a Sulinfo.
Belevágtunk az első Comenius-programba, aminek eredményeként a nemzetközi énekkarok záró találkozóját iskolánk szervezte meg. Nagysikerű koncertet adtak a szentesi és a csongrádi közönségnek is.
A nagytemplom felújítása miatt az egyházi rendezvényeket külsős helyszíneken, pl. a katolikus templomban és a színházban tartottuk meg. Megszűnt az erkölcstan oktatása, helyette felekezeti hittanoktatás folyik, ahol a tanulók többsége református hitoktatásban részesül. Elindult a csoportbontásos tanítás magyarból, matematikából és az idegen nyelvekből. A tanulás megkönnyítése érdekében A tanulás tanítása címmel indítottunk tanfolyamot a felsős tanulóknak.
Tovább emelkedett a gyermeklétszám, 2001-ben 323, 2006-ban 421 diák járt a „KissBé”-be.

 

2007-2011:
Az új oktatási törvény előírta a nem szakrendszerű oktatás bevezetését. A készségtárgyakat kivéve minden más tantárgy óráinak átlagosan 25%-ban gyakorlás, készségfejlesztés történik. A tanári kar minden tagja továbbképzésen sajátította el a tanítás legújabb technikáit.
Újabb sikeres pályázatnak köszönhetően elindult a második Comenius-program, ezúttal az európai összefogással közös színházi előadást terveztek a résztvevő iskolák.
Bevezették az egyházi ének oktatását a 4. és 5. évfolyamon heti 1 órában.
Megújult az iskolai weblap, internetes címe: www.kissbalint.hu. Bevezettük az e-naplót, vagyis az internetes adminisztrációt. Belépési kóddal minden szülő láthatja gyermeke tanulmányi eredményeit. Elindult az iskolai oktatóportál, a MOTTÓ.
2008-ban iskolánk szervezte meg az Országos Református Tanévnyitót. Az ünnepséget a Magyar Televízió élőben sugározta. 2009-ben az MTV nálunk forgatta le azt a 13 részes ifjúsági műsort, melyben egy-egy bibliai témát dolgoztak fel iskolánk részvételével. A Magyar Televízió és a Duna TV is készített filmet az iskoláról és az egyházközségről.
Elindult a modulrendszerű képzés, a tanévben 3 héten át nem órarend szerint, hanem a tananyagban nem szereplő témakörökkel ismerkedtek a diákok (tanulás tanítása, illemtan, KRESZ, látványos kísérletek, IQ, barlangtúrák, Biblia világa, stb.).
Elindult a Multimédiás Bibliaismereti Verseny, melyre az ország keleti részéből érkeznek református diákok. A versenyhez kapcsolódóan a kísérő tanároknak színvonalas előadásokat, továbbképzéseket szervezünk.
Iskolánk kezdeményezte a Himnusz napjának városi megemlékezéseit. Iskolánkban január 22-én minden diák együtt mondja el nemzeti imádságunkat.
Az iskola első alkalommal nyerte el az Ökoiskola címet. Új helyre költözött az iskolai könyvtár, elindult az on-line katalógus. Az országos kompetencia-mérésen iskolánk tanulói átlag feletti eredményeket értek el szövegértés és matematikai területen.
Több európai uniós pályázatba is bekapcsolódott az intézmény. Informatikai eszközfejlesztés, könyvtárbővítés, továbbképzések, új tanulási formák, szabadidős programok megvalósítása, új játszótéri eszközök beszerzése valósult meg a TIOP, HEFOP, TÁMOP pályázatoknak köszönhetően.
Tovább nőtt az iskolai létszám, 2001-ben elérte 432 főt, ez átlagosan 27 fős osztályokat jelent.

 

2011-2014:
Elindult a harmadik Comenius-program, ezúttal a londoni olimpiához kapcsolódóan a sport területén mérték össze ügyességüket a nemzetközi csapatok. A záró rendezvényt ismét iskolánk szervezhette meg.
Az iskola megpályázta a Referencia intézmény címet, és újra megkapta az Ökoiskola elismerést.
Befejeződött az iskola akadálymentesítése, az udvar és az épület felől is megközelíthető lift épült. Az egykori tanári szolgálati lakás lebontásával új épületszárny építése kezdődött meg. Itt tantermeket, tornaszobát, orvosi szobát és vendégszobákat alakítottak ki. Ide költözött át az egyre bővülő iskolai könyvtár és a pincéből az énekterem.
A Szülői Munkaközösség látványos Családi Napot és pedagógusnapi megemlékezést szervezett. Kezdeményezésünkre Városi Pedagógusnapi Hálaadó Istentiszteletre kerül sor minden év májusában a református nagytemplomban, amelyre a város minden pedagógusát meghívjuk.
Kovách Péterné Mészáros Erzsébet, majd Bencs Ferenc lett az Igazgatótanács elnöke. A különböző rendezvényeken többek között az iskola vendége volt Csiszér László és Pintér Béla keresztény könnyűzenészek, Böjte Csaba szerzetes, Tőkés László püspök, a Muzsikás együttes, Rákász Gergely orgonista és a női vízilabda válogatott. TÁMOP pályázatnak köszönhetően nagyszabású fejlesztésekre nyílt lehetőség. Az elnyert 143 millió forintos összegből eszközöket (szemléltető, sport, informatikai, fejlesztő), könyveket vásároltunk, táborokat, túrákat, továbbképzéseket szerveztünk, egész iskolát megmozgató sport-, egészség- és esélyegyenlőségi napot rendeztünk. Lehetőség nyílt idegen nyelvi témanapokat tartani, kulturális és szórakoztató műsorokat, koncerteket szervezni.
A Bethlen Gábor Alapkezelőhöz benyújtott sikeres Határtalanul pályázatoknak köszönhetően hetedikes diákjaink Erdélyben és a Felvidéken kirándulhattak.
A Kiss Bálint Napok egyre színesebb programjai közül kiemelkedett a 2014-ben megrendezett Kiss Bálint Tudományos Emlékülés, melyen az iskola igazgatója mellett neves szakemberek (Filep Antal, Homoki Nagy Mária, Labádi Lajos, Mód László, Tímár Ferenc) mutatták be az iskola névadó lelkipásztorának kiemelkedő munkásságát. Az előadások anyaga kötetben is megjelent.
Húsz évvel az egyházivá válás után a tanulók létszáma másfélszeresére nőtt, az iskola közel százszázalékos kihasználtsággal működik. A 2013/14-es tanévben 443 tanuló mondhatta el: Én a Kiss Bálint Református Általános Iskolába járok.

 

2015-napjainkig:
2015 májusában Farkas Márta vezetésével az iskola tanári kórusa működött közre az Omega Oratórium 3500 fős koncertjén a református templomban. 2015 novemberében iktatták be Fehér Csaba lelkipásztort, a gyülekezet új lelkészét. ÖKOiskolai munkánk elismeréseként 2016 januárjában a Kék bolygó műsor kapcsán az M1 televíziós forgatócsoportja járt intézményünkben. „Diakóniai szolgálat napja” címmel 2016. január 30-án az Egyházközség és az Iskola közösen adott otthont az egész napos találkozónak, ahol több mint száz résztvevővel zajlott A Hirdesd az Igét a szeretet nyelvén című egyházi programsorozat.
10. alkalommal került sor az iskola Jótékonysági estjére és báljára.
2016 tavaszán első alkalommal került megrendezésre a hagyományos Modul napok keretében a Dr. Bacsa Éva által megálmodott Tudásvásár. Ennek lényege, hogy egy-egy kutatási témát választanak a tanulók, melyet pedagógus segítségével járnak körbe. Első ízben a 2015/16-os tanév végén Gála keretében köszöntük meg a diákok eredményes munkáját.
2016 őszén Örökös Ökoiskola, és Kiváló Tehetségpont címet nyert el iskolánk.
A 2017/18-as tanév elején vehette kézbe először minden kisdiák az iskola saját kiadású Üzenőfüzetét. Méltóképpen emlékeztünk meg a Reformáció 500 éves évfordulójáról. (Kórushangverseny, Vándorbiblia fogadása, ünnepi istentiszteletek, szolgálatok). Az iskola az alkalomra saját molinót és emlékpecsétet készített. Négy nagy pályázat került benyújtásra, s mindegyik támogatást nyert.
2018-tól gőzerővel zajlik az európai uniós nagyprojektek megvalósítása. Ennek keretében több mint 50 millió forint értékben kerülnek beszerzésre iskolabútorok (állítható magasságú, egyszemélyes tanulópadok, kárpitozott székek), taneszközök (geometria, kémia, természettudomány, informatika, magyar, történelem, technika), sporteszközök, játékok. A LEGO program támogatásaként LEGO Mindstorm robot, Lego Storystarter és Lego matek osztálykészletek beszerzésére kerül sor a pályázati forrásokból. 70 darab tablet is segíti az online oktatás színesítését.
A 2017/18-as tanév végén készült el az első Mi történt az évben videóösszeállítás az év eseményeiből, amely a tanévzáró ünnepségen került bemutatásra, majd a FaceBook oldalon volt elérhető.
2018 októberében tartotta meg az iskola tanári kórusa 10 éves jubileumi koncertjét a Lajtha László Zeneiskolában. 2018-ban került először megrendezésre a Fater-Focikupa, ahol a szülők, gyerekek és a gyülekezet tagjai együtt voltak jelen.
Elindult az iskolaépület külső homlokzatának felújítása, 2019-re elkészül az udvari homlokzat, várhatóan 2021-ben lesz kész az utcai homlokzat utolsó üteme. Megújulnak a mosdók, öltözők, pincefolyosók. Az alsós termekben folyamatosan zajlik a bútrok cseréje (cipőtartók, táskatartók, szekrények).
Az RPI által kiadott új típusú tanulási formák módszertani kiadványban kapott helyett Dr. Mokbelné Dr. Bacsa Éva és Tomcsányiné Lucz Szilvia két anyaga.
2019-ben a már hagyományos Reformációi futóverseny mellett első ízben került megrendezésre a város ovisainak kiírt ovis reformációi futás több száz résztvevővel.
2020 tavaszán a koronavírus járvány terjedése miatt bevezetett online oktatás zökkenőmentesen, rekordgyorsasággal indult el iskolánkban, az alsó tagozatban az osztály FaceBook felületeken, felső tagozaton a saját iskolai oktatóportál, a Mottó (Moodle) segítségével. Áprilisban az iskola pedagógusai b avagy Kissbé címmel zenés slam videót készítettek, ezzel biztatva, bátorítva tanítványaikat. A videót több mint 10.000-en tekintették meg. A megszokottnál kevesebb résztvevővel, de megrendezésre került az iskolai ballagás, a járvány utáni első nagyobb iskolai rendezvény.

A 2022/23-as tanévben 30 éves a Kiss Bálint Református Általános Iskola. Ugyancsak ebben a tanévben decemberben Kiss Bálint születésének 250., márciusban pedig halálának 170. évfordulójára emlékeztünk.

 

Legjelentősebb pályázataink:

1995-2005: Csongrád megyei Közoktatási Közalapítvány – eszközfejlesztés 4.500.000,- Ft. (K.-T. T.)
2002. Tiszántúli Református Egyházkerület – iskolaudvar felújítás 250.000,- Ft. (K.-T. T.)
2003. Csongrád megyei Közoktatási Közalapítvány – intézményi minőségbiztosítás 500.000,- Ft. (B. É.)
2004. KOMA , Mindennapos testnevelés bevezetése –897.000,- Ft. (B. É.) 
2004. Tiszántúli Református Egyházkerület – fűtéskorszerűsítés 5.000.000,- Ft. (K.-T. T.)
2004. Tiszántúli Református Egyházkerület – eszközfejlesztés 1.400.000,- Ft. (K.-T. T.)
2004. Francia nyelv bevezetése – Élesztő 450.000,- Ft. (F. N. K.)
2004-06. Comenius program – Nemzetközi énekkar 4.313 Euro (F. N. K.)
2005. Energiatakarékossági pályázat – világítótestek cseréje 2.000.000,- Ft. (K.-T. T.)
2005.,2009.,2010. Európai uniós szakértői tanulmányutak – 4.500 Euro (B.É.)
2006. HEFOP 3.1.3.-05/1 Felkészítés a kompetenciaalapú oktatásra – 18.000.000,- Ft. (K.-T. T. – B. É.)
2007. Iskolai könyvtár állománybővítés és könyvtári szoftver – (K.-T. T.)
2008-10. Comenius program – Nemzetközi színházi találkozó 7.000 Euro (F. N. K.)
2009. Informatikai pályázat, könyvtári szoftver 1.500.000,- Ft. (K.-T. T.)
2010. Ökoiskola pályázat – Ökoiskola cím elnyerése 2010-13. (K.-T. T.)
2010. TIOP-1.1.1-07/1 IKT eszközfejlesztés - 13.138.688,- Ft. (K.-T. T. – H. J.)
2010. TIOP 1.2.3-09/1 Könyvtári konzorciumi pályázat – 7.999.502,- Ft. (K.-T. T. – H. J.)
2011-13 Comenius program – Nemzetközi diákolimpia 20.000 Euro (F. N. K. - L. E. A.)
2011-2019. Határtalanul! (minden évben sikerrel elnyerve!) – 7. évfolyamos kirándulások Erdély, Felvidék 30.000.000,- Ft. (K.-T. T.)
2011.TÁMOP 3.1.7/11 „Referenciaintézmény a szentesi kistérségben”- 3.998.838,- Ft. (K.-T. T. – H. J.)
2011. Egyházügyi Államtitkárság, Templom és Iskola – 1.000.000,- Ft. (K. P. – H. J.)
2011. Regisztrált tehetségpont cím elnyerése (T. L. Sz. – B.É. – K.-T. T.)
2011. Béres Egészség Hungaricum, Egészségfejlesztési pályázat – 100.000,- Ft. (N. J.-B.É.)
2012. Drogprevenció NEMFI – 700.000,- Ft. (R. M. E.) 
2012.TÁMOP 3.1.7/11 „Referenciaintézmény a szentesi kistérségben”  – 3.998.838,- Ft. (K.-T. T.)
2013. TÁMOP 3.1.4/12 „Innovatív iskolai fejlesztés a szentesi kistérségben” – 143.380.000,- Ft. (K.-T. T.)
2013. Multimédiás Bibliaismereti Verseny – 250.000,- Ft. (Np. J., N. Z., Ny. D.)
2013. Ökoiskola pályázat – Ökoiskola cím elnyerése 2014-16. (Cs. L.)
2014. DAOP 5.1.2./A Ökumenikus egyházi programsorozat Szentesen – 561.110,- Ft. (K.-T. T.)
2014. DAOP 5.1.2./A Zöldközpont – 1.005.000,- Ft. (K.-T. T.)
2016. Ökoiskola pályázat - Örökös Ökoiskola cím elnyerése (Cs. L.)
2016. Kiváló Tehetségpont cím elnyerése (B. É, T. L. Sz.)
2017. EFOP-3.2.3-17 – Digitális környezet a köznevelésben – 75.000.000,- Ft (K.-T. T.)
2017. EFOP-1.8.5-17 Menő menzák pályázat – 20.000.000,- Ft (K.-T. T.)
2017. NKA - Már működő, szakmailag elismert iskolai kórus támogatása a Kiss Bálint Református Általános Iskolában – 275.000,- Ft (F.M.)
2017. EFOP-3.3.7-17 – Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben – konzorciumvezetőként – 110.000.000,- Ft  (K.-T. T.)
2018. Ökogyülekezet cím elnyerése (K.T.T.)
2018. Boldogiskola cím elnyerése (K.T.P.G.)
2019. Kiváló Tehetségpont cím ismételt elnyerése (B. É, T. L. Sz.)
2019. Református Pedagógiai Intézet kiemelt bázisintézménye cím (B. É, T. L. Sz)
2019. Pénzügyi tudatosság Pályázat - Magyar Nemzeti Bank (T.L.Sz.)

és megannyi kisebb pályázat…

  

A pályázatok elkészítői:
B. É.: Dr. Mokbelné Bacsa Éva; Cs. L.: Cseh Lajosné; F. M.: Farkas Márta, F. N. K.: Fekete Nagy Katalin;
H. J.: Hódi József; K. P.: Kovách Péter; K.-T. T.: Karikó-Tóth Tibor; K.T.P.G. Karikó-Tóthné Puskás Gabriella; L. E. A.: Lőrincz Edit Andrea; Np. J.: Nagypál Julianna; N. J.: Négyesi Judit; N. Z.: Niethammer Zoltán; Ny.D.:Nyíri Dániel; R.M.E.: Ráczné Miskolczi Erzsébet; T. L. Sz.: Tomcsányiné Lucz Szilvia.

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.