i0 naplo  motto3  i0 server  i0 face  i0 youtube 

ÁHÍTAT: Advent 2     ÜGYELET:
TINI MAI IGE      
 
"Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!" (1Sám 3,9)

2020

Közlemény

támogatás tényéről

 

A projekt bemutatása

Az EFOP-3.2.3-17-2017-00058 azonosítószámú, „Digitális környezet a köznevelésben a Református Egyházközség által fenntartott oktatási intézményekben” című projekt megvalósításával célunk, hogy a bevont köznevelési intézmények tanulói az életkori sajátosságaiknak legmegfelelőbb ismeretháttérrel rendelkezzenek és azt a korszerű eszközök, tanulásszervezési eljárások alkalmazásával minél hatékonyabban tudják bővíteni, megújítani, illetve mindennapjaik során hasznosítani, hosszútávon hozzájárulva a munkaerőpiaci helytállásukhoz. Ennek alapján a projekt célrendszere az alábbiak szerint épül fel:

 1. A digitális pedagógiai módszertani csomag intézményi környezetének megteremtése:
 • Az intézmények digitális korszerűsítése;
 • A szükséges IKT eszközök, berendezések beszerzése;
 • A digitális pedagógiához kapcsolódó, valamint a tanulók nevelését-oktatását támogató digitális eszközök, taneszközök beszerzése;
 • Tantermek, szaktantermek felszerelése, alkalmassá tétele a projekt megvalósítására.
 1. A természettudományos megismerés támogatása:
 • A tanulók számára érthetőbbé, szerethetőbbé tenni a matematika tantárgyat, felkelteni érdeklődésüket az algoritmikus-, problémamegoldó gondolkodás, a műszaki megoldások, a programozás alapjai iránt;
 • A digitális pedagógiai módszertan rendszeres alkalmazása és a digitális kompetenciák fejlesztése;
 • A tanulás segítése a szövegértés és kommunikáció területén;
 • A digitális pedagógiai módszertan alkalmazásával az SNI-s és BTMN-es tanulók fejlesztésének megvalósítása.
 1. A bevont pedagógusok felkészítése, továbbképzése
 • A digitalizációval összefüggő szemléletváltás elérése a nevelőtestület tagjainál;
 • A tanítók vagy matematika és természettudomány tanárainak továbbképzésének biztosítása.
 1. A digitális pedagógiai szemlélet széles körű elterjedése
 • A szülők szemléletformálása, érzékenyítése a digitális pedagógia iránt;
 • Támogató disszeminációs rendezvények megvalósítása.

A projekt megvalósításában együttműködő Konzorcium:

 • Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség
 • Szentes-Nagytemplomi Református Egyházközség
 • Orosházi Református Egyházközség

A projekt megvalósításába bevont köznevelési intézmények:

 • Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium (Hódmezővásárhely)
 • Kiss Bálint Református Általános Iskola (Szentes)
 • Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Orosháza)
 • Szőnyi Benjamin Református Általános Iskola (Hódmezővásárhely)

Projekt alapadatai:

 • Projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.3-17-2017-00058
 • Projekt címe: Digitális környezet a köznevelésben a Református Egyházközség által fenntartott oktatási intézményekben
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.28.
 • Támogatás összege: 109 856 655 Ft

 

 

Bethlen Gábor Református Gimnázium

 

 

Kiss Bálint Református Általános Iskola

 

 

Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

 

 

Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola

 

 

 

Záró közlemény

 

A Szentes-Nagytemplomi Református Egyházközség – mint konzorciumvezető – és a Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség, valamint az Orosházi Református Egyházközség EFOP-3.2.3-17-2017-00058 azonosítószámú, „Digitális környezet a köznevelésben a Református Egyházközség által fenntartott oktatási intézményekben” című projektje 2021. november 28. napján lezárult.

A projekt célja volt, hogy a bevont köznevelési intézmények tanulói az életkori sajátosságaiknak legmegfelelőbb ismeretháttérrel rendelkezzenek és azt a korszerű eszközök, tanulásszervezési eljárások alkalmazásával minél hatékonyabban tudják bővíteni, megújítani, illetve mindennapjaik során hasznosítani, hosszútávon hozzájárulva a munkaerőpiaci helytállásukhoz. A projekt további (rész) céljai voltak:

 • Az intézmények digitális korszerűsítése, a digitális pedagógiához kapcsolódó taneszközök beszerzése;
 • A digitális pedagógia alkalmazását segítő IKT eszközök, berendezések beszerzése;
 • Az intézményekben dolgozó bevont pedagógusok felkészítése a digitális módszerek alkalmazására;
 • Tantermek, szaktantermek felszerelése, alkalmassá tétele a projekt megvalósítására.
 • A digitális pedagógiai módszertan alkalmazásával az SNI-s és BTMN-es tanulók fejlesztésének megvalósítása.

A projekt keretében megvalósuló főbb tevékenységek:

 • Pedagógus akkreditált továbbképzések biztosítása a bevont pedagógusok számára;
 • Bevont intézményenként rendszergazda és digitális pedagógia asszisztens alkalmazása;
 • IKT és digitális taneszközök beszerzése;
 • Intézményközi implementációs alkalmak szervezése
 • Internetbiztonsággal kapcsolatos online esemény megvalósítása.

A projekttel kapcsolatos főbb információk:

 • A projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.3-17-2017-00058
 • A projekt címe: Digitális környezet a köznevelésben a Református Egyházközség által fenntartott oktatási intézményekben
 • A kedvezményezettek: Szentes-Nagytemplomi Református Egyházközség (konzorciumvezető), Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség, Orosházi Református Egyházközség.

A bevont köznevelési intézmények nevei:

 • Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium (Hódmezővásárhely)
 • Kiss Bálint Református Általános Iskola (Szentes)
 • Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Orosháza)
 • Szőnyi Benjamin Református Általános Iskola (Hódmezővásárhely)

A támogatás összege: 109 856 655 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt kezdő dátuma: 2018.03.01.

A projekt befejező dátuma: 2021.11.28.

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!

Kelt: Szentes, 2021.november 28.

Szentes-Nagytemplomi Református Egyházközség

Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség

Orosházi Református Egyházközség.

 

 

EFOP-3.2.3-17-2017-00058 

it szulo    it diak